Nhà máy điện gió Nhơn Hội 1

Thông tin và phạm vi công việc của PCC

owner

Chủ đầu tư

Công ty Cổ phần Năng lượng FICO Bình Định (BDE)

target_7

Mục tiêu đầu tư xây dựng

Nhà máy được xây dựng tại Khu kinh tế Nhơn Hội (tỉnh Bình Định) với lượng điện sản xuất bình quân hằng năm khoảng 80 triệu kWH.

168-1689925_icon-hd-building-under-construction-icons-png-transparent

Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng

Nhà máy có công suất 30MW, bao gồm 6 trụ tuabin (mỗi trụ 5 MW), chiều cao mỗi trụ tháp tuabin là 102,5m, đường kính cánh quạt 145m. Đây là nhà máy giai đoạn 1 trong tổng số 2 giai đoạn của nhà máy Nhơn Hội.

workscope

Phạm vi công việc tư vấn PCC thực hiện

Tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát thi công và lắp đặt thiết bị.

Share on facebook
Share on skype
Share on twitter
Share on print
Thông tin Dự Án/Project details
  • Khu Kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định
  • Công ty Cổ phần Phong điện Phương Mai
  • 30 MW (12x5MW)
  • 80 triệu kWh/năm
  • Chưa có thông tin

Chuyên Mục

Thông Tin Dự Án