Nhà máy điện gió Phương Mai 1

Thông tin và phạm vi công việc của PCC

owner

Chủ đầu tư

Công ty cổ phần phong điện Phương Mai 1

target_7

Mục tiêu đầu tư xây dựng

Mục tiêu là xây dựng nhà máy, góp phần phát triển nguồn năng lượng sạch và đáp ứng nhu cầu phụ tải điện phục vụ cho Khu kinh tế Nhơn Hội. Khi đi vào hoạt động, nhà máy sẽ phát lên lưới điện quốc gia khoảng 91 triệu kWh/năm.

168-1689925_icon-hd-building-under-construction-icons-png-transparent

Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng

Dự án có tổng công suất 30 MW (gồm 11 tổ máy, mỗi tổ có công suất 2,8 MW). Dự án có tổng mặt bằng 143 ha.

workscope

Phạm vi công việc tư vấn PCC thực hiện

Tư vấn lập dự án đầu tư và các giai đoạn chuẩn bị đầu tư của dự án.

Share on facebook
Share on skype
Share on twitter
Share on print
Thông tin Dự Án/Project details
  • Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định
  • Công ty cổ phần Phong điện Phương Mai
  • 30 MW (11x2,8MW)
  • 91 triệu kWh/ năm
  • Tháng 10/2021

Chuyên Mục

Thông Tin Dự Án