Nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng 1 & 2

Thông tin và phạm vi công việc của PCC

owner

Chủ đầu tư

Công ty Cổ phần Năng lượng Dầu Tiếng Tây Ninh

target_7

Mục tiêu đầu tư xây dựng

Nhà máy DT1: Xây dựng nhà máy điện mặt trời công suất 150MW, cung cấp sản lượng điện hàng năm khoảng 280 triệu kWh (năm đầu) vào hệ thống điện Quốc gia.

Nhà máy DT2: Xây dựng nhà máy điện mặt trời công suất 200MW, cung cấp sản lượng điện hàng năm khoảng 374 triệu kWh (năm đầu) vào hệ thống điện Quốc gia.

168-1689925_icon-hd-building-under-construction-icons-png-transparent

Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng

Nhà máy DT1: Xây dựng nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng 1 công suất 150MW; Xây dựng Trạm biến áp nâng áp 22/220kV- 2x250MVA, lắp trước 01 máy biến áp; Xây dựng đường dây 220kV đấu nối 4 mạch, kéo trước 2 mạch, dài 1.36km, sử dụng dây dẫn phân pha 2xACSR330;

Nhà máy DT2: Xây dựng nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng 2 công suất 200MW; Lắp thêm 01 máy biến áp nâng áp 22/220kV- 250MVA và các thiết bị đi kèm tại TBA 220kV được xây dựng giai đoạn Dầu Tiếng 1; Kéo thêm 2 mạch, dài 1.36km, sử dụng dây dẫn phân pha 2xACSR330 trên đường dây 220kV đấu nối 4 mạch được xây dựng giai đoạn Nhà máy điện Dầu Tiếng 1.

workscope

Phạm vi công việc tư vấn PCC thực hiện

Kiểm tra, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, biện pháp thi công; Tư vấn giám sát thi công từ khi khởi công đến hoàn thành công trình; kiểm tra, phê duyệt bản vẽ hoàn công; rà soát, kiểm tra hồ sơ pháp lý công trình.

Share on facebook
Share on skype
Share on twitter
Share on print
Thông tin Dự Án/Project details
  • Xã Tân Hưng, huyện Tân Châu và xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu
  • Công ty Cổ phần Năng lượng Dầu Tiếng Tây Ninh
  • 420 MW (2 nhà máy)
  • 688 triệu kWh/ năm
  • Tháng 06/2019

Chuyên Mục

Thông Tin Dự Án