Nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng 3

Thông tin và phạm vi công việc của PCC

owner

Chủ đầu tư

Công ty cổ phần Năng lượng DT3

target_7

Mục tiêu đầu tư xây dựng

Xây dựng nhà máy điện mặt trời công suất 150 MW, cung cấp sản lượng điện hàng năm khoảng 280.128 Mwh (năm đầu) vào hệ thống điện Quốc gia.

168-1689925_icon-hd-building-under-construction-icons-png-transparent

Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng

Xây dựng nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng 3 công suât 150 MW; giai đoạn 1 công suất 60 MW; Mở rộng thiết bị phân phối 22kV TBA 220 kV Dầu Tiếng để đấu nối tới các trạm biến áp Inverter Dầu Tiếng 3; Sử dụng chung TBA 22/220kV – 2x250MVA và đường dây 220kV đấu nối 04 mạch phân pha 2xACSR330 được xây dựng giai đoạn Dầu Tiếng 1,2 để truyền tải công suất vào hệ thống điện Quốc gia.

workscope

Phạm vi công việc tư vấn PCC thực hiện

Kiểm tra, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, biện pháp thi công; Tư vấn giám sát thi công từ khi khởi công đến hoàn thành công trình; kiểm tra, phê duyệt bản vẽ hoàn công; rà soát, kiểm tra hồ sơ pháp lý công trình.

Share on facebook
Share on skype
Share on twitter
Share on print
Thông tin Dự Án/Project details
  • Xã Tân Hưng và Tân Phú huyện Tân Châu
  • Công ty Cổ phần Năng lượng DT3
  • 150 MW
  • 122 triệu kWh/ năm
  • + Giai đoạn 1: Vận hành tháng 6/2019
    + Giai đoạn 2: Vận hành tháng 11/2020

Chuyên Mục

Thông Tin Dự Án