Nhà máy Nhiệt điện khí Nhơn Trạch 3 & 4

Thông tin và phạm vi công việc của PCC

owner

Chủ đầu tư

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

target_7

Địa điểm xây dựng

KCN Ông Kèo, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

168-1689925_icon-hd-building-under-construction-icons-png-transparent

Công nghệ, nhiên liệu và đấu nối

Công nghệ: Nhà máy điện Chu trình hỗn hợp Nhiên liệu: Khí LNG tái hoá nhập khẩu và dầu DO làm nhiên liệu dự phòng. Đấu nối lưới điện: Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 sẽ đấu nối vào hệ thống 220 kV; Nhà máy điện Nhơn Trạch 4 sẽ đấu nối vào hệ thống 500 kV;

workscope

Phạm vi công việc tư vấn PCC thực hiện

Tư vấn thẩm tra dự toán gói thầu EPC Nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4;

Share on facebook
Share on skype
Share on twitter
Share on print
Thông tin Dự Án/Project details
  • Khu công nghiệp Ông Kèo, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
  • Tập Đoàn Điện Lực Dầu Khí (PvPower)
  • 1300 đến 1760 MW (650 đến 880 MW x 2 nhà máy)
  • 10,5 tỷ kWh/năm (dự kiến)
  • Nhơn Trạch 3: Tháng 12/2023
    Nhơn Trạch 4: Tháng 06/2024

Chuyên Mục

Thông Tin Dự Án