Nhà máy nhiệt điện than Long Phú 1

Thông tin và phạm vi công việc của PCC

owner

Chủ đầu tư

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

target_7

Địa điểm xây dựng

Xã Long Đức, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng

168-1689925_icon-hd-building-under-construction-icons-png-transparent

Công suất, công nghệ và nhiên liệu

- Công suất : 1.200 MW (2 x 600 MW); - Công nghệ: Nhiệt điện ngưng hơi, thông số siêu tới hạn - Nhiên liệu: Than nhập khẩu

workscope

Phạm vi công việc tư vấn PCC thực hiện

Tư vấn Tư vấn thiết kế kỹ thuật (FEED) Dự án NMNĐ Long Phú 1, Tư vấn giám sát cho gói thầu EPC san lấp mặt bằng TTĐL Long Phú - Giai đoạn 1; Tư vấn giám sát thi công cho hạng mục Hệ thống cấp điện cho thi công giai đoạn 1 và Di dời đường dây 110kV Đại Ngãi - Trần Đề và một số công tác tư vấn khác.

Share on facebook
Share on skype
Share on twitter
Share on print
Thông tin Dự Án/Project details
  • Xã Long Đức, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng
  • Ban Quản lý dự án Điện lực Dầu khí Long Phú 1
  • 1200 MW (2x600MW)
  • 7,8 tỷ KWh/năm
  • + Tổ máy số 1: tháng 4/2014
    + Tổ máy số 2: tháng 10/2014

Chuyên Mục

Thông Tin Dự Án