Nhà máy Nhiệt điện than Thái Bình 2

Thông tin và phạm vi công việc của PCC

owner

Chủ đầu tư

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

target_7

Địa điểm xây dựng

Xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

168-1689925_icon-hd-building-under-construction-icons-png-transparent

Công suất, công nghệ và nhiên liệu

- Công suất : 1.200 MW (2 x 600 MW);

- Công nghệ: Nhiệt điện ngưng hơi, thông số cận tới hạn

- Nhiên liệu: Than cám 5, than nội địa

workscope

Phạm vi công việc tư vấn PCC thực hiện

Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật, Tổng dự toán, hồ sơ mời thầu EPC và tư vấn quản lý dự án hợp đồng EPC; Tư vấn quản lý dự án và tư vấn giám sát các hạng mục dùng chung của Trung tâm Điện lực Thái Bình bao gồm hệ thống điện, đường vào Trung tâm, hệ thống cung cấp nước ngọt và một số công tác tư vấn khác.

Share on facebook
Share on skype
Share on twitter
Share on print
Thông tin Dự Án/Project details
  • Thôn Tân Bồi, xã Thái Đô, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
  • Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
  • 1200 MW
  • 7,2 tỷ kWh/năm
  • Dự kiến:
    + Tổ máy 1: Tháng 11/2022
    + Tổ máy 2: Tháng 12/2022

Chuyên Mục

Thông Tin Dự Án