Nhà máy thủy điện Nậm Cắt

Thông tin và phạm vi công việc của PCC

owner

Chủ đầu tư

Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Cắt

target_7

Mục tiêu đầu tư xây dựng

168-1689925_icon-hd-building-under-construction-icons-png-transparent

Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng

workscope

Phạm vi công việc tư vấn PCC thực hiện

Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị (toàn bộ) công trình thủy điện Nậm Cắt.

Share on facebook
Share on skype
Share on twitter
Share on print
Thông tin Dự Án/Project details
  • Xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
  • Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn
  • 3,2 MW
  • 15 triệu kWh/ năm
  • Tháng 02/2012

Chuyên Mục

Thông Tin Dự Án