Nhà máy thuỷ điện Văn Chấn

Thông tin và phạm vi công việc của PCC

owner

Chủ đầu tư

Công ty Cổ phần Thủy điện Văn Chấn

target_7

Mục tiêu đầu tư xây dựng

168-1689925_icon-hd-building-under-construction-icons-png-transparent

Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng

workscope

Phạm vi công việc tư vấn PCC thực hiện

Tư vấn giám sát thi công xây dựng các hạng mục công trình chính - Công trình thủy điện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

Share on facebook
Share on skype
Share on twitter
Share on print
Thông tin Dự Án/Project details
  • Ngòi Thia, xã Suối Quyền, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
  • Công ty Cổ phần Thủy điện Văn Chấn
  • 57 MW (3x27MW)
  • 246,5 triệu KWh/ năm
  • Tháng 08/2013

Chuyên Mục

Thông Tin Dự Án