Nhiệt điện khí Nhơn Trạch 1

Thông tin và phạm vi công việc của PCC

owner

Chủ đầu tư

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

target_7

Địa điểm xây dựng

Xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

168-1689925_icon-hd-building-under-construction-icons-png-transparent

Công suất và sản lượng điện bình quân

Nhà máy điện Nhơn Trạch 1 (450 MW, sản lượng điện bình quân 2,5 tỷ kWh/năm)

workscope

Phạm vi công việc tư vấn PCC thực hiện

Tư vấn QLDA đầu tư xây dựng công trình Nhà máy điện Chu trình hỗn hợp Nhơn Trạch 1;

Share on facebook
Share on skype
Share on twitter
Share on print
Thông tin Dự Án/Project details
  • Xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
  • Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch, đơn vị thành viên của PV Power
  • 450 MW
  • 2,5 tỷ kWh/năm
  • Tháng 8/2009

Chuyên Mục

Thông Tin Dự Án