Nhiệt điện khí Nhơn Trạch 2

Thông tin và phạm vi công việc của PCC

owner

Chủ đầu tư

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

target_7

Địa điểm xây dựng

Xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

168-1689925_icon-hd-building-under-construction-icons-png-transparent

Công suất và sản lượng điện bình quân.

Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 (750 MW, sản lượng điện bình quân 4,5 tỷ kWh/năm)

workscope

Phạm vi công việc tư vấn PCC thực hiện

Tư vấn QLDA đầu tư xây dựng công trình Nhà máy điện Chu trình hỗn hợp Nhơn Trạch 2; Tư hiện vấn giám sát thi công xây dựng và Lắp đặt thiết bị - Hạng mục khu quản lý vận hành Nhà máy Điện CTHH Nhơn Trạch 2; Tư vấn dự án và tư vấn giám sát Dự án nâng công suất Nhà máy điện Nhơn Trạch 2.

Share on facebook
Share on skype
Share on twitter
Share on print
Thông tin Dự Án/Project details
  • Xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
  • Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2, đơn vị thành viên của PV Power
  • 750 MW
  • 4,5 tỷ kWh/năm
  • Tháng 10/2011

Chuyên Mục

Thông Tin Dự Án