Nhiệt điện than Quảng Trạch 1

Thông tin và phạm vi công việc của PCC

owner

Chủ đầu tư

Ban QLDA nhiệt điện dầu khí Vũng Áng - Quảng Trạch

target_7

Mục tiêu đầu tư xây dựng

168-1689925_icon-hd-building-under-construction-icons-png-transparent

Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng

workscope

Phạm vi công việc tư vấn PCC thực hiện

Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - lập dự toán san lấp mặt bằng, đường phục vụ thi công dự án nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 và kênh dẫn nước hoàn trả.

Lập thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán, hồ sơ yêu cầu gói thầu EPC nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1.

Thực hiện gói thầu "Tư vấn lập Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1".

Share on facebook
Share on skype
Share on twitter
Share on print
Thông tin Dự Án/Project details
  • Thôn Vĩnh Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
  • Chưa có thông tin
  • 1200 MW (2x600MW)
  • 8,4 tỷ kWh/năm
  • Chưa có thông tin

Chuyên Mục

Thông Tin Dự Án