Nhiệt điện than Sông Hậu 1

Thông tin và phạm vi công việc của PCC

owner

Chủ đầu tư

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN)

target_7

Địa điểm xây dựng

Ấp Phú Xuân, Thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

168-1689925_icon-hd-building-under-construction-icons-png-transparent

Công suất, công nghệ và nhiên liệu

Công suất : 1.200 MW (2 x 600 MW); - Công nghệ: Nhiệt điện ngưng hơi, thông số siêu tới hạn - Nhiên liệu: Than nhập khẩu

workscope

Phạm vi công việc tư vấn PCC thực hiện

Tư vấn khảo sát, lập báo cáo chuyên ngành và lập dự án đầu tư nhà máy và các hạng mục dùng chung; Lập thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán và hồ sơ mời thầu EPC; Tư vấn giám sát thi công cho gói thầu san lấp mặt bằng toàn bộ nhà máy, kho bãi thi công, trạm 500kV; Tư vấn thẩm tra TKBVTC, dự toán và Tư vấn giám sát thi các hạng mục điện - nước thi công, khi nhà điều hành ban QLDA, đường vào nhà máy và đường đấu nối giao thông với đường Nam Sông Hậu.

Share on facebook
Share on skype
Share on twitter
Share on print
Thông tin Dự Án/Project details
  • Ấp Phú Xuân, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang
  • Ban quản lý dự án Điện lực Dầu khí Sông Hậu 1
  • 1200 MW (2x600 MW)
  • 7,8 tỷ kWh/năm
  • Tổ máy 1: Tháng 10/2021
    Tổ máy số 2: Tháng 12/2021

Chuyên Mục

Thông Tin Dự Án