Nhiệt điện than Vũng Áng 1

Thông tin và phạm vi công việc của PCC

owner

Chủ đầu tư

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

target_7

Địa điểm xây dựng

Xã Kỳ Lợi, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

168-1689925_icon-hd-building-under-construction-icons-png-transparent

Công suất, công nghệ và nhiên liệu

- Công suất : 1.200 MW (2 x 600 MW);

- Công nghệ: Nhiệt điện ngưng hơi, thông số siêu tới hạn;

- Nhiên liệu: Than nhập khẩu.

workscope

Phạm vi công việc tư vấn PCC thực hiện

Tư vấn giám sát đường dây và trạm biến áp 500kV thuộc Trung tâm điện lực Vũng Áng.

Share on facebook
Share on skype
Share on twitter
Share on print
Thông tin Dự Án/Project details
  • Xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
  • Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh, đơn vị thành viên của PV Power
  • 1.200 MW (2x 600 MW)
  • 7,2 tỷ kWh/năm
  • + Tổ máy 1: Tháng 12/2014
    + Tổ máy 2: Tháng 5/2015

Chuyên Mục

Thông Tin Dự Án