Thuỷ điện Đakđrinh

Thông tin và phạm vi công việc của PCC

owner

Chủ đầu tư

Công ty cổ phần Thủy điện Đakđrinh

target_7

Mục tiêu đầu tư xây dựng

Dự án thủy điện ĐakĐrinh được xây dựng tại lưu vực sông ĐakĐrinh, xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi và huyện KongPlong tỉnh Kon Tum, sản lượng điện bình quân 540 triệu kWh/năm.

168-1689925_icon-hd-building-under-construction-icons-png-transparent

Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng

Với tổng công suất 125 MW, tổng mức đầu tư trên 4.000 tỷ đồng, nhà máy thủy điện Đakđrinh được thiết kế 2 tổ máy và trạm phân phối 110kV.

workscope

Phạm vi công việc tư vấn PCC thực hiện

Tư vấn giám sát thi công xây lắp công trình thủy điện Đakđrinh; Tư vấn giám sát đường dây và 110KV nhà máy Thủy điện Đăkđrinh đến Dốc Sỏi và giám sát chuyển đấu nối trạm 110KV về trạm Sơn Hà 220KV nhà máy thủy điện Đakđrinh; Tư vấn đấu thầu, Tư vấn mô tả địa chất hố móng và công trình và một số công tác tư vấn khác.

Share on facebook
Share on skype
Share on twitter
Share on print
Thông tin Dự Án/Project details
  • Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi & Huyện Kon Plong, Tỉnh Kon Tum
  • Công ty Cổ phần Thủy điện Đakđrinh, đơn vị thành viên của PV Power
  • 125 MW
  • 541 triệu kWh/năm
  • + Tổ máy 1: Tháng 5/2014
    + Tổ máy 2: Tháng 8/2014

Chuyên Mục

Thông Tin Dự Án