Thuỷ điện Hủa Na

Thông tin và phạm vi công việc của PCC

owner

Chủ đầu tư

Công ty cổ phần Thủy điện Hủa Na

target_7

Mục tiêu đầu tư xây dựng

Dự án thủy điện Hủa Na được đầu tư nhằm khai thác thuỷ năng trên dòng sông Chu để phát điện lên Hệ thống điện Quốc gia góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, với điện năng sản xuất: 717,6 triệu kWh/năm.

168-1689925_icon-hd-building-under-construction-icons-png-transparent

Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng

Dự án có tổng công suất 180 MW (2 X 90 MW), cấu hình tổ máy: 02 tổ máy.

workscope

Phạm vi công việc tư vấn PCC thực hiện

Tư vấn giám sát thi công xây lắp công trình thủy điện Hủa Na; Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Đường dây 220 kV từ nhà máy đén trạm 220kV tại Thanh Hóa đấu nối vào hệ thống điện quốc gia; Tư vấn mô tả hố móng, địa chất công trình và một số công tác tư vấn khác.

Share on facebook
Share on skype
Share on twitter
Share on print
Thông tin Dự Án/Project details
  • Xã Đồng Văn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An
  • Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na, đơn vị thành viên của PV Power
  • 180 MW (2x90MW)
  • 717 triệu kWh/năm
  • Tháng 3/2013

Chuyên Mục

Thông Tin Dự Án