CÁC ĐỐI TÁC CỦA CÔNG TY


FITCHNER – Fichtner Group – Engineering and Consulting

TẬP ĐOÀN FICHTNER – TƯ VẤN VÀ KỸ THUẬT

K2 MANAGEMENT – K2 Management Company Limited

CÔNG TY TNHH K2 MANAGEMENT

IBST – Vietnam Institute for Building Science and Technology

VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG

BLACK & VEATCH – Black & Veatch International Company

CÔNG TY BLACK & VEATCH INTERNATIONAL